Osobni podaci
Da li ste pod krivičnom istragom?
Da li ste pod krivičnom kažnjavani?
Zdravstveni podaci
Da li bolujete od neke kronične bolesti?
Da li ste kroz prošlih 5 godina imali težu operaciju?
Da li imate nekih ograničenja pri radu?
Da li patite od poremećaja koji podrazumijeva strah od zatvorenog prostora (klaustrofobija)?
Da li patite od poremećaja koji podrazumijeva strah od visine (akrofobija)?
Da li patite od poremećaja koji podrazumijeva strah od mraka (aklufobija)?
Da li konzumirate duhan?
Da li konzumirate alkohol?
Da li konzumirate droge?
Radni status
Da li ste u radnom odnosu?
Ime i adresa tvrtki u kojima ste bili zaposleni (od kasnijih zaposlenja prema ranijim):
Tvrtka:
Zaposle od godine - do godine:


Da li ste ikada radili kao pjeskar?
Da li ste ikada radili kao brusač?
Da li ste ikada radili kao špricer?
Da li ste ikada radili kao ličioc?


U slučaju dobivanja zaposlenja radnik je dužan položiti tečaj zaštite na radu, osigurano mu je radno odijelo i ručni alat. U slučaju da iz bilo kojeg razloga tijekom prva dva mjeseca odustane od zaposlenja, dužan je nadoknaditi poslodavcu naedene troškove u iznosu od 2.000 kn. U cilju izbjegavanja istog osigurali smo 2-tjedni tečaj upozavanja s radnim okruženjem.
Da li biste bili spremni pohađati 2-tjedni tečaj upoznavanja s radnim okruženjem, bez naknade, s osiguranim smještajem, prehranom i povratnom autobusnom kartom od mjesta stnovanja do Pule.
kn
„U slučaju da niste u mogućnosti uspješno ispuniti obrazac ili vam se nakon nakon ispunjavanja i pritiska „POŠALJI“ ne pojavi poruka „VAŠ JE OBRAZAC USPJEŠNO ZAPRIMLJEN“, pošaljite obavijest o tome na adresu: info@zok.hr